Print

Ծրագրեր

252.81 ԿԲ ՀՀ քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների ռազմավարություն 181.31 ԿԲ ՀՀ քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների ռազմավարության իրականացման միջոցառումների ծրագիր
0 ԿԲ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՀ կառավարության 25.09.2015թ N1141-Ն որոշման հավելված) 0 ԿԲ ՀՀ ՀԱԿԱԿՈԵՈՒՊՑԻՈՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2015-2018թթ. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ (ՀՀ կառավարության 25.09.2015թ. N1141-Ն որոշման հավելված)
127.45 ԿԲ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 309.91 ԿԲ ՔԱՂՎԱԾՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014Թ. ԱՊՐԻԼԻ 10-Ի N 14 ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄԻՑ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
55.06 ԿԲ ՀՀ կառավարության որոշումը ՀՀ 2014-2016 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատելու մասին 0 ԿԲ ՀՀ 2014-2016թթ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր
58.01 ԿԲ ՀՀ կառավարության որոշումը կայուն զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին 2260.55 ԿԲ Կայուն զարգացման ծրագիր