Print

ՀՀ Նախագահի հրամանագրեր

30.42 ԿԲ Ս․ Գ․ Վասիլյանին Երախտագիտության մեդալով պարգևատրելու մասին
44.97 ԿԲ Ա. Թարվերդյանին Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի անդամի պաշտոնից ազատելու մասին
94.29 ԿԲ Վ. Մամիկոնյանին ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի անդամ նշանակելու մասին
94.72 ԿԲ Մ. Բադալյանին «Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար» 2-րդ աստիճանի մեդալով պարգևատրելու մասին
12.53 ԿԲ Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի անդամներ նշանակելու մասին
25.97 ԿԲ Մ. Բադալյանին քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ նշանակելու մասին (29.01.14)
74.77 ԿԲ Մ. Բադալյանին քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ նշանակելու մասին
79.26 ԿԲ Ս. Վասիլյանին քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահի տեղակալ նշանակելու մասին
74.51 ԿԲ Գ. Գևորգյանին քաղաքացիական ծառայության խորհրդի անդամ նշանակելու մասին
11.93 ԿԲ Ա. Խառատյանին քաղաքացիական ծառայության խորհրդի անդամ նշանակելու մասին
74.46 ԿԲ Վ. Մամիկոնյանին քաղաքացիական ծառայության խորհրդի անդամ նշանակելու մասին
77.27 ԿԲ Ա. Թարվերդյանին քաղաքացիական ծառայության խորհրդի անդամ նշանակելու մասին
75.56 ԿԲ Վ. Տեր-Բալյանին քաղաքացիական ծառայության խորհրդի անդամ նշանակելու մասին